BIL NAMA PEKELILING MUAT TURUN
1 PEKELILING TIMBALAN NAIB CANSELOR BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR
BILANGAN 7 TAHUN 2018

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER SESI MAC-JULAI 2018

2 PEKELILING TIMBALAN NAIB CANSELOR BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR
BILANGAN 8 TAHUN 2018

CUTI SEMESTER PROFESIONAL PERAKAUNAN SESI JANUARI-JUN 2018

 3 PEKELILING TIMBALAN NAIB CANSELOR BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR
BILANGAN 9 TAHUN 2018

CUTI KHAS SEMPENA HARI RAYA AIDILFITRI BAGI PROGRAM ASASI SESI JUN-OKTOBER 2018