Bantuan pinjaman diberikan kepada pelajar  -pelajar  yang memerlukan bantuan kewangan pinjaman sepanjang tempoh pembelajaran di UiTM. Perlu dibayar balik dalam tempoh 6 bulan sebelum semester  semasa berakhir.

 

1.Pelajar Sepenuh Masa - Diploma, Sarjana Muda dan Professional

2.Pelajar yang mendapat pinjaman/biasiswa tetapi ditahan bayaran pada semester    berkenaan (hanya untuk bayaran yuran pengajian sahaja) .

3.Pelajar semester pertama yang tidak berkemampuan terutamanya dari Sabah/Sarawak (non - muslim) yang tidak layak mendapat bantuan zakat .

4.Pelajar semester pertama terdiri daripada keluarga miskin, yang tidak mendapat WPP daripada PTPTN dan permohonan masih dalam proses.

 

Online di Student Portal