BIL BAHAGIAN / PUSAT / UNIT / KOLEJ MUAT TURUN
1 PENTADBIRAN Manual Prosedur Kerja (MPK)
2 PEJABAT PENGARAH PEMBANGUNAN PELAJAR Manual Prosedur Kerja (MPK)
3 PUSAT KEGIATAN PELAJAR Manual Prosedur Kerja (MPK)
4 PUSAT KEBUDAYAAN Manual Prosedur Kerja (MPK)
5 PUSAT KESIHATAN Manual Prosedur Kerja (MPK)
6 PUSAT SUKAN Manual Prosedur Kerja (MPK)
7 PUSAT KOKURIKULUM Manual Prosedur Kerja (MPK)
8 PUSAT KERJAYA DAN KAUNSELING Manual Prosedur Kerja (MPK)
9 INSTITUT KEPIMPINAN PELAJAR Manual Prosedur Kerja (MPK)
10 AKADEMI KEPOLISAN Manual Prosedur Kerja (MPK)
11 UNIT PENGURUSAN KEBAJIKAN PELAJAR Manual Prosedur Kerja (MPK)
12 UNIT PENGURUSAN RUANG NIAGA Manual Prosedur Kerja (MPK)
13 UNIT PENGURUSAN NON RESIDEN Manual Prosedur Kerja (MPK)
14 UNIT KEMUDAHAN KOLEJ Manual Prosedur Kerja (MPK)
15 KOLEJ Manual Prosedur Kerja (MPK)
Risiko Kolej
16 PROSES PENGURUSAN LATIHAN BHEP UiTM Manual Prosedur Kerja (MPK)