HOME: Pentadbiran Unit

Unit Pengurusan Kebajikan Pelajar

E-mail Print PDF

Unit Pengurusan Kebajikan Pelajar adalah unit yang menyelaras bantuan kewangan pelajar, biasiswa dan pinjaman dari Kerajaan Negeri, Yayasan Negeri, Badan-badan Korporat, Agensi Kerajaan dan Swasta serta orang perseorangan yang menawarkan biasiswa dan pinjaman kepada pelajar di Universiti Teknologi MARA.

Selain itu, Unit Pengurusan Kebajikan Pelajar berfungsi sebagai unit yang membantu pelajar dari segi bantuan kewangan kepada pelajar miskin/ yatim atau yang ditimpa musibah termasuk juga permohonan pengurangan/ pengecualian yuran pengajian.

Unit Pengurusan Kebajikan Pelajar turut menyediakan tabung dan bantuan kewangan bagi membantu pelajar yang mengalami kemalangan dan kesulitan kewangan. Penubuhan tabung ini diharap dapat mengurangkan kesulitan para pelajar untuk meneruskan pembelajaran yang lebih sempurna.

Objektif:

 • Menyelaras biasiswa, pinjaman dan bantuan kewangan termasuk dari PTPTN, Kerajaan Negeri, Yayasan Negeri, Badan Korporat, Agensi Kerajaan dan Swasta serta orang perseorangan.
 • Membantu pelajar yang mengalami masalah berkaitan kewangan semasa berada di UiTM melalui bantuan Tabung Kebajikan Pelajar.
 • Mengurus rekod pinjaman, rayuan pinjaman dan penangguhan balik pinjaman pelajar.
 • Mengurus surat tawaran dan perjanjian pinjaman atau biasiswa.
 • Mendapatkan maklumat dari pihak penaja berkaitan pinjaman atau biasiwa dari semasa ke semasa untuk hebahan kepada para pelajar.
 • Mengurus pemberian bantuan tabung kecemasan pelajar sekiranya berlaku kematian atau kemalangan terhadap pelajar.
 • Menguruskan bantuan kewangan dari KPT untuk pelajar OKU.
 • Menguruskan Permohonan Pengurangan & Pengecualian Yuran Pengajian Pelajar.

Perkhidmatan yang disediakan:

 • Permohonan Pinjaman PTPTN
 • Permohonan Biasiswa /Pinjaman Anak Negeri seperti :
  1. JPA
  2. Kementerian Pengajian Tinggi
  3. Telekom
  4. Maybank
  5. UMW Corporation
  6. Sime Darby
  7. Petronas
  8. UEM
  9. Kerajaan Negeri lain-lain lagi.
 • Bantuan Tabung Kebajikan Pelajar
  1. Bayaran Tambang perjalanan Kematian Ibu/Bapa
  2. Kebakaran Rumah/ Banjir/Bencana Alam
  3. Bantuan Kewangan
  4. Kes-Kes Kecurian
 • Bantuan Tabung Kecemasan Pelajar
  1. Kemalangan/Kematian
 • Permohonan Pengurangan/ Pengecualian Yuran Pengajian Pelajar
 • Bantuan Orang Kelainan Upaya (OKU)

Cara Memohon:
Permohonan bantuan Tabung Kebajikan, Tabung Kecemasan dan Pengurangan/ Pengecualian Yuran Pengajian Pelajar adalah secara atas talian (online) melalui laman web UiTM/Student Portal iaitu http://istudent.uitm.edu.my/nsp/home/main.asp

UNIT PENGURUSAN KEBAJIKAN PELAJAR
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Aras 3, Bangunan Budisiswa
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam
SELANGOR.

Telefon: 03-55443545/3538/3542
Faks : 603-5544 3517

Muat Turun Borang Unit Pengurusan Kebajikan Pelajar
Bil.Nama BorangInfo

INFO BERKAITAN UNIT PENGURUSAN KEBAJIKAN PELAJAR

1.

Permohonan atas talian:

Bantuan Tabung Kebajikan, Tabung Kecemasan dan Pengurangan/Pengecualian Yuran Pengajian Pelajar

Layari :Laman Web UiTM /Student Portal
2.

Brosur Soalan-soalan Lazim Berkaitan Unit Pengurusan Kebajikan Pelajar

m.s:1 [Muat Turun] ; m.s:2 [Muat Turun]
3. Senarai Penaja Bagi Biasiswa/Pinjaman/Bantuan Kewangan Pelajar UiTM [Muat Turun]
4. Senarai Dokumen Bagi Urusan di Unit Pengurusan Kebajikan Pelajar [Muat Turun]
5.
Pekeliling TNC HEP Bilangan 12 Tahun 2013 - Perlindungan Kesihatan Pelajar Di Bawah Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar UiTM [Muat Turun]
6. Pekeliling TNC HEP Bilangan 13 Tahun 2013 - Pelaksanaan Pengurusan Kebajikan Pelajar UiTM [Muat Turun]
7. Carta Alir Sistem e-Kebajikan Pelajar [Muat Turun]
8. Carta Alir Permohonan Tabung Kebajikan dan Tabung Kecemasan (Secara Manual) [Muat Turun]
SENARAI BORANG TAJAAN JPA
1. Borang Permohonan Perlanjutan Biasiswa/Pinjaman - JPA [Muat Turun]
2. Borang Tuntutan Elaun Latihan Amali (Pelajar Ijazah Pertama IPT Dalam Negara) - JPA [Muat Turun]
3. Borang Tuntutan Elaun Tambang Penerbangan - JPA [Muat Turun]
4. Borang Tuntutan Elaun Tesis (Pelajar Ijazah Pertama IPT Dalam Negeri) - JPA [Muat Turun]
5. Borang Elaun Latihan Amali - JPA [Muat Turun]
6.
Borang Laporan Kemajuan Calon PMC - JPA
[Muat Turun]
7.
Borang Kebenaran Berkahwin - JPA
[Muat Turun]
8. Borang Permohonan Program Mobiliti - JPA
[Muat Turun]
9. Borang Pindaan Tempoh Tajaan - JPA
[Muat Turun]
SENARAI BORANG PTPTN
1. Carta Alir PTPTN [Muat Turun]
2. Borang Pembatalan Perjanjian PTPTN dan Penolakan Pembiayaan Pendidikan - PTPTN [Muat Turun]
3. Borang Pengesahan Pendapatan - PTPTN [Muat Turun]
4. Borang Permohonan Kenaikan Jumlah Pembiayaan Pendidikan - PTPTN [Muat Turun]
5. Borang Permohonan Penangguhan Bayaran Balik - PTPTN [Muat Turun]
6. Borang Permohonan Pelanjutan Tempoh Pembiayaan Pendidikan - PTPTN [Muat Turun]
7. Borang Perubahan Maklumat Pelajar - PTPTN [Muat Turun]
8. Senarai Pejabat PTPTN Negeri [Muat Turun]
LAIN - LAIN BORANG PERMOHONAN
1. Borang Permohonan Pinjaman/Bantuan Tabung Kebajikan Pelajar [Muat Turun]
2. Borang Permohonan Tabung Kecemasan [Muat Turun]
3. Borang Permohonan Pengurangan/Pengecualian Yuran [Muat Turun]
4. Borang Tuntutan Bayaran Elaun Khas Pelajar OKU IPT [Muat Turun]
5. Borang Pendaftaran Bantuan Kewangan Pelajar OKU / Program Pendidikan Khas (PPK) [Muat Turun]