HOME: Pentadbiran Unit

Unit

unit korporat Unit Korporat dan Tugas-Tugas Khas

Unit Korporat dan Tugas-Tugas Khas ditubuhkan pada 1 Ogos 2010 dengan meliputi skop tugas iaitu untuk menyelaras aktiviti korporat, hubungan pihak luar dan pengukuhan sistem penyampaian dan perkhidmatan di Bahagian Hal Ehwal Pelajar..
ukk  Unit Kemudahan Kolej

Unit kemudahan kolej diwujudkan bagi menyelaras penempatan pelajar dan kemudahan bantuan elaun makan pelajar di kolej–kolej kediaman. Menyelaraskan segala keputusan dasar baru HEP berkaitan dengan penempatan pelajar ke semua kolej kediaman..
nr  Unit Pengurusan NR

Pejabat Unit Pengurusan NR secara ringkasnya UPNR merupakan salah satu unit di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang membantu mengurus hal-hal penyediaan kemudahan rumah sewa sekitar Shah Alam di samping membantu mengurus hal-hal kebajikan pelajar..
kenderaan Unit Kenderaan

Unit Kenderaan adalah di bawah tadbir urus Bahagian Hal Ehwal Pelajar yang bertanggungjawab menyediakan kemudahan pengangkutan khusus kepada pelajar dan staf. Perkhidmatan yang disediakan adalah sejajar dengan dasar..
unit perniagaan Unit Pembangunan Perniagaan

Ruang niaga boleh ditakrifkan sebagai ruang berstruktur dan ruang yang tidak berstruktur. Ruang berstruktur bermaksud premis yang tersedia ada untuk menjalankan perniagaan seperti kafeteria, kedai serbanika (mini market), kedai alat tulis, kafe siber..
kebajikan Unit Pengurusan Kebajikan Pelajar

Unit Pengurusan Kebajikan Pelajar adalah unit yang menyelaras bantuan kewangan pelajar, biasiswa dan pinjaman dari Kerajaan Negeri, Yayasan Negeri, Badan-badan Korporat, Agensi Kerajaan dan Swasta serta orang perseorangan yang menawarkan biasiswa..
debat Unit Debat

Unit Debat ditubuhkan pada April 2006 dan diletakkan terus di bawah pentadbiran Pejabat Pengarah Pembangunan Pelajar bagi memastikan segala bentuk aktiviti dapat diatur dan dikawal selia dengan sempurna. Mulai 15 April 2011, seorang Koordinator Debat..
alt Unit ICT

Ditubuhkan pada bulan Mac 2007 dengan mengabungkan dua fungsi kecil bahagian Pentadbiran HEP iaitu Pengurusan ICT dan Unit Teknikal pada asalnya. Ianya diletakkan di bawah pentadbiran Pejabat Pengarah Pembangunan Pelajar dan bertanggungjawab..
teknikal Unit Teknikal

Unit Teknikal dikekalkan fungsinya walaupun struktur pengurusan HEP telah mengalami perubahan pada Ogos 2008. Ini bertujuan agar kefahaman umum terhadap unit ini tidak berubah. Unit Teknikal akan memperkembangkan skop kerja dan..
kaunter Kaunter Setempat

Perkhidmatan Kaunter Setempat telah mula beroperasi secara rasmi pada 1 Disember 2004. Tujuan penubuhan perkhidmatan ini adalah untuk memberi perkhidmatan kaunter yang terbaik kepada para pelajar. Di samping itu, kaunter setempat ini juga menjadi "One Stop Centre"..