HOME: Pentadbiran Pusat

Pusat Kerjaya dan Kaunseling

E-mail Print PDF

Pusat Kerjaya & Kaunseling telah memulakan perkhidmatannya pada tahun 1969. Tujuan utama pusat ini ditubuhkan adalah untuk menyediakan perkhidmatan kaunseling dan program pembangunan kerjaya pelajar sejajar dengan hasrat UiTM melahirkan graduan yang berketrampilan, berdaya saing dan menepati kehendak semasa industri. 

Objektif Pusat Kerjaya dan Kaunseling:

 • Menyediakan perkhidmatan kaunseling yang terbaik kepada semua pelajar yang memerlukan bantuan agar dapat menjalani kehidupan yang lebih sejahtera.
 • Meningkatkan kemahiran pelajar dalam aspek kerjaya dan membantu pelajar mendapatkan peluang pekerjaan selepas tamat belajar.

 

Perkhidmatan yang disediakan:

 • Perkhidmatan Kaunseling dan Psikologi
  1.  Perkhidmatan Sesi Kaunseling Pelajar
  2.  Perkhidmatan Ujian Psikologi Kaunseling
  3.  Menjalankan Aktiviti Counseling Outreach
  4. Perkhidmatan e-Kaunseling Pelajar
  5. Konferensi Kes Kaunseling
  6. Perkhidmatan Konsultasi kepada IbuBapa/Staf/Komuniti
 •  Pembangunan Kaunseling dan Komuniti
  1. Menganjurkan Program Pembangunan Diri (Pelajar)Klinik Kaunseling
  2. Menyelaras Aktiviti Penyelidikan
  3. Pembangunan Pembimbing Rakan Sebaya Pelajar UiTM (Peers)
  4. Pengurusan Pusat Sumber
  5. Mengendali Aktiviti-aktiviti Kemasyarakatan
 •  Penempatan dan Perhubungan Majikan
  1. Temuduga Pekerjaan
  2. Penyaluran Nama Graduan/Bakal Graduan UiTM kepada Majikan
  3. Iklan Jawatan Kosong
  4. Perkhidmatan e-Kerjaya dan Pangkalan Data
  5. Program Dialog Majikan
  6. Data Penempatan Pekerjaan
  7. Penilaian dan Maklum balas Majikan
 • Pembangunan Kerjaya
  1.  Program Pembangunan dan Informasi Kerjaya kepada Pelajar (Career And Industrial Relation Expo (CaIREx) & Program ConvoJobShop)
  2. Aktiviti Pembangunan Kerjaya Pelajar
  3. Penerbitan dan Koleksi Bahan Panduan Kerjaya
  4. Program Career Outreach
  5. Klinik Resume/Temu duga
  6. Program Finishing School
  7. Ujian Psikologi Kerjaya

PUSAT KERJAYA DAN KAUNSELING
Aras 5, Bangunan Budisiswa
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam,
SELANGOR.

Telefon : 03-5544 3496/2630/3211/3213/2379
Faks : 03-5544 3493/2368

 

Muat Turun Borang Pusat Kerjaya dan Kaunseling
Bil.Nama BorangInfo
Konvensyen Kaunseling Semasa Ke-2, 10-11 Oktober 2012  
1.  Pamplet Program [Muat Turun]
2.  Borang Penyertaan_Peserta UiTM [Muat Turun]
3.  Borang Penyertaan_Peserta Luar [Muat Turun]