HOME: Pentadbiran Pusat

Pusat

kesihatan Pusat Kesihatan

Pusat Kesihatan UiTM ditubuhkan pada tahun 1974 untuk menyediakan perkhidmatan perubatan dan kesihatan primer kepada warga UiTM. Pusat Kesihatan dikendalikan oleh staf yang terdiri daripada Pegawai Perubatan, Pegawai Pergigian serta staf-staf sokongan..
kokurikulum  Pusat Kokurikulum

Pusat Kokurikulum, Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni telah ditubuhkan pada awal tahun 2004 hasil dari pengstrukturan semula UiTM dalam usaha melahirkan graduan yang memenuhi 21 Ciri Graduan UiTM yang ditetapkan. Pusat Kokurikulum telah diwujudkan oleh..

sukan Pusat Sukan

Pusat Sukan telah ditubuhkan sejak tahun 1974. Pusat Sukan berperanan sebagai penggerak dan penyelaras dalam merancang dan melaksanakan kegiatan sukan untuk pelajar dan staf universiti. Penubuhannya bertujuan untuk mewujudkan dan mengekalkan kecergasan..
kerjaya Pusat Kerjaya dan Kaunseling

Pusat Kerjaya & Kaunseling telah memulakan perkhidmatannya pada tahun 1969. Tujuan utama pusat ini ditubuhkan adalah untuk menyediakan perkhidmatan kaunseling dan program pembangunan kerjaya pelajar sejajar dengan hasrat UiTM melahirkan graduan..
ikp Institut Kepimpinan Pelajar

Institut Kepimpinan Pelajar diwujudkan bagi melaksanakan program pembangunan diri dan kepimpinan pelajar secara sistematik dan terancang melalui kolej kediaman, fakulti, kampus negeri dan persatuan pelajar. Peranan ini selaras dengan dasar..
kegiatan Pusat Kegiatan Pelajar

Pusat Kegiatan Pelajar (PKP) ditubuhkan pada Januari 2006 dengan peluasan skop tugas Unit Aktiviti Pelajar. Pusat ini bertanggungjawab untuk mengurus persatuan/kelab pelajar dan program/aktiviti palajar selaras dengan Akta 174, dasar serta peraturan..
kebudayaan Pusat Kebudayaan

Pusat Kebudayaan yang sebelum ini dikenali dengan Unit Kebudayaan telah ditubuhkan sekitar tahun. 1977. Pada ketika itu Unit Kebudayaan telah diletakkan dibawah pentadbiran Fakulti Seni persembahan. Walaupun begitu fungsi Unit Kebudayaan ketika itu..