http://hep1.uitm.edu.my/v1/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/384694bantuan_kewangan__edit2_.jpglink
http://hep1.uitm.edu.my/v1/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/222779destinianakbangsa.jpglink
http://hep1.uitm.edu.my/v1/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/210768DataranTuankuFauziah.jpglink
http://hep1.uitm.edu.my/v1/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/413997canseleri.jpglink
TABUNG KEBAJIKAN DAN KECEMASAN PELAJAR Program Mengubah Destini Anak Bangsa (MDAB) Dataran Tuanku Fauziah Canseleri
HOME: Home

Selamat Datang Ke Bahagian Hal Ehwal Pelajar

Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Universiti Teknologi MARA merupakan nadi pengurusan pelajar bagi seluruh sistem universiti untuk menyempurnakan bidang tugas, tanggungjawab dan fungsinya selaras dengan peruntukan Akta 173 dan Akta 174 sejak tahun 1976 dan pindaan-pindaannya di bawah kawalan Naib Canselor UiTM.

Bahagaian Hal Ehwal Pelajar adalah antara bahagian yang penting dalam membantu Universiti Teknologi MARA melahirkan graduan yang mempunyai Kemahiran Insaniah (KI) yang tinggi dan berpersonaliti unggul untuk memenuhi keperluan global.

Peranan ini dimainkan menerusi dua fungsi terasnya (core business) iaitu Pembangunan dan Kepimpinan Pelajar, serta menyediakan Kemudahan dan Perkhidmatan Pelajar.

  • Capaian Pelajar
  • Capaian Umum
Senarai Aplikasi Pelajar Atas Talian
Bil.Capaian SistemInfo
1. Student Portal Portal pelajar UiTM
2.  eHEP Senarai sistem aplikasi HEP (cth: e-kolej, e-aktiviti, e-KI dsb.)
3.  e-Aduan  Saluran aduan/cadangan berkaitan HEP
4.  e-Sukan Tempahan peralatan dan kemudahan sukan
5.  Student Billing & Payment Sistem bayaran yuran pengajian pelajar
6.  UiTM Library Laman web perpustakaan UiTM
7.  Jobshop Laman pencarian maklumat pekerjaan
8.  PTPTN Laman web PTPTN


Senarai Capaian Aplikasi Umum
Bil.Capaian AplikasiInfo
1. Staf Portal Portal kakitangan UiTM
2. Bahagian HEA Laman web 
3. Bahagian Pengambilan Pelajar Laman web 
4. Bahagian Kemasukan Pelajar Laman web 
5. Polis Bantuan UiTM Laman web 
6. FinEportal Portal kewangan secara online